Feeds:
Wpisy
Komentarze

Posts Tagged ‘events’

Obiecałem ostatnio, że opiszę eventy w SFML. A więc – zaczynamy!

Eventy można podzielić na pewne grupy, dla których struktura Event będzie zawierała określone dane.

Zdarzenie zmiany rozmiaru okna

event.Type=sf::Event::Resized;
event.Size.Width=szerokość w pikselach;
event.Size.Height=wysokość w pikselach;

Zdarzenie wpisania znaku

event.type=sf::Event::TextEntered;
event.Text.Unicode=znak w UTF-32;

Zdarzenia klawiatury

event.type=sf::Event::KeyPressed lub sf::Event::KeyReleased;
event.Key.Code=kod klawisza;
event.Key.Alt=czy alt jest_wciśnięty;
event.Key.Shift=czy shift jest wciśnięty;
event.Key.Control=czy Ctrl jest wciśnięty

Zdarzenia klawisza myszki

event.Type=sf::Event::KeyPressed lub sf::Event::KeyReleased;
event.MouseButton.Button=którego przycisku zdarzenie dotyczy

Zdarzenia przesunięcia kursora myszki

event.Type=sf::Event::MouseMoved;
event.MouseMove.X=współrzędna X kursora;
event.MouseMove.Y=współrzędna Y kursora;

Zdarzenie kółka myszki

event.Type=sf::Event::MouseWheelMoved;
event.MouseWheel.Delta=przesunięcie rolki myszki;

Myślę, że na początek powinno tyle wystarczyć 🙂

Read Full Post »